Pakiet medyczny dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie

Pakiet medyczny dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie

Ponad 2 mln złotych otrzymał szpital w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”. Blisko połowa tych pieniędzy zostanie przeznaczona na doposażenie bloku operacyjnego. W planach jest zakup nowoczesnego aparatu do znieczulenia ogólnego dla dorosłych i dzieci, defibrylatora, kolumny endoskopowej do przeprowadzania małoinwazyjnych zabiegów czy kolejnego już na bloku operacyjnym aparatu RTG z tak zwanym ramieniem C. Urządzenie to umożliwia precyzyjną kontrolę w trakcie operacji poprzez obrazowanie wnętrza ciała pacjenta. Ma to znaczenie np. przy umieszczeniu śrub i implantów podczas skomplikowanych zabiegów. Przekłada się to na możliwość znacznego skrócenia czasu zabiegów,
a w rezultacie szybszy powrót do zdrowia pacjentów

– Kontynuujemy proces inwestycyjny w nowoczesne wyposażenie bloku operacyjnego, aby pacjenci mieli możliwość przechodzenia małoinwazyjnych zabiegów, a przy konieczności skomplikowanych zabiegów mieli możliwość korzystania z najnowocześniejszych odkryć medycyny. Dzięki temu skraca się proces leczenia i czas pobytu chorego w szpitalu. W rezultacie pacjenci są mniej dotknięci bólem pooperacyjnym, szybciej też dochodzą do pełnej sprawności – podkreśla Dyrektor Szpitala Anna Czech.

Kolejne zakupy w ramach pakietu medycznego wyposażą niedawno zmodernizowany i otwarty Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ, znajdą się tam: mobilne EKG, kardiomonitor, aparat USG, materace przeciwodleżynowe, aparat do dializoterapii.

Poza tym na Oddział Kardiologii trafi nowy echokardiograf, do Pracowni Tomografii Komputerowej kardiomonitor, do Pracowni Rezonansu Magnetycznego specjalny respirator stworzony do pracy w tym środowisku oraz nowy sterylizator dla Centralnej Pracowni Sterylizacji.

Całkowite koszty zadania: 2 545 912,27 zł

Dofinansowanie EFS (85%): 2 164 025,43 zł

Wkład własny szpitala (15%): 381 886,84 zł

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.