Nowoczesny ambulans transportowy dla Szpitala św. Łukasza

Nowoczesny ambulans transportowy dla Szpitala św. Łukasza

Flota samochodowa Szpitala św. Łukasza wzbogaciła się o nowy pojazd. Ambulans transportowy zakupiono dzięki dofinansowaniu ze środków przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego. Karetka z oznaczeniem „T” służy do transportu między szpitalnego chorych (np. z SOR do innych Szpitali). Zakupiony pojazd jednocześnie może pomieścić 5 osób. Rocznie w szpitalu wykonywanych jest ok. 10 tys. takich transportów.


nazwa funduszu: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego
nazwa zadania: zakup ambulansu do przewożenia pacjentów
dofinansowanie: 385 558,77 zł
całkowita wartość: 385 558,77 zł