Nasi lekarze

A.Maciejczak_m

Ordynator:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak

Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego (Kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii na Wydziale Medycznym UR), wykładowca chirurgii kręgosłupa w European Association of Neurosurgical Societies dla młodych neurochirurgów z Unii Europejskiej, wykładowca i szkoleniowiec AO Spine International Association dla chirurgów kręgosłupa z Europy Środkowej, Szef Szkolenia Neurochirurgicznego (Education-Neurosurgery Chairman) w AO Spine Country Council Poland/AO Spine International Association (od 2005), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, członek Spine Society of Europe, autor ponad 170 publikacji naukowych i wystąpień w kraju i za granicą, adiunkt i profesor w Klinice Neurochirurgii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1985-2002, neurochirurg w Klinice Neurochirurgii Institute of Neurological Sciences Glasgow Wlk. Brytania w latach 1996-1997, Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii (czerwiec 2003 jako członek zespołu naukowego i współtwórca „Wielofunkcyjnego systemu do leczenia chirurgicznych dysfunkcji kręgosłupa”) czerwiec 2003, Człowiek Roku Małopolski w plebiscycie Gazety Krakowskiej w 2004.