Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania dla pacjentów Specjalistycznych Poradni Szpitalnych, kontrahentów zewnętrznych szpitala oraz pacjentów indywidualnych.

Do pobierania krwi stosowany jest jednorazowy sprzęt w systemie zamkniętym, co zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.
Laboratorium wyposażone jest nowoczesną, certyfikowaną aparaturę, która gwarantuje wykonanie badań zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

W Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej pracuje wykwalifikowany personel dbający o najwyższą jakość i obsługę klienta.

W DDL wchodzi Laboratorium Analityczne i Pracownia Mikrobiologii.

 • Kierownik Laboratorium – mgr Agata Kołodziejczyk-Koś
 • Z-ca Kierownika Laboratorium – mgr Izabella Trendota-Horniak
 • Kierownik Pracowni Mikrobiologii – mgr Izabella Trendota-Horniak
 • Pełnomocnik ds. Kontroli Jakości Badań Analitycznych – mgr Elżbieta Taurowska-Minicz
 • Pełnomocnik ds. Kontroli Jakości Badań Mikrobiologicznych – mgr Wioletta Świątek-Kwapniewska
 • Specjalista ds. Jakości Laboratorium – mgr Świątek-Kwapniewska Wioletta
Personel fachowy laboratorium z wykształceniem wyższym posiadający prawo wykonywania zawodu:
 • II° diagnostyki laboratoryjnej
 • I° analityki klinicznej
 • I° mikrobiologii lekarskiej
 • diagnosta laboratoryjny bez specjalizacji
Personel fachowy laboratorium z wykształceniem wyższym:
 • Młodszy asystent
 • Starsza Pielęgniarka dyplomowana
Personel z wykształceniem średnim medycznym
 • Starszy technik analityki medycznej
 • Starszy laborant
 • Technik analityki medycznej
Personel nie medyczny:
 • Sekretarka
 • Rejestratorka

Kontakt:

 • Kierownik Laboratorium: (14) 63-15-851
 • Z- ca Kierownika Laboratorium: (14) 63-15-851
 • Centralny Punkt Pobrań: (14) 63-15-282
 • Sekretariat: tel/fax (14) 63-15-283
 • Rejestracja: (14) 63-15-285
 • Mikrobiologia: (14) 63-15-258 ; (14) 63-15-257
 • e-mail: laboratorium@lukasz.med.pl

Godziny pracy:

Centralny Punkt Pobrań czynny:
poniedziałek – piątek 6:00 – 13:30

Pracownia Mikrobiologii czynna:
poniedziałek – soboty 7:00 – 14:35

Wydawanie wyników badań laboratoryjnych:
poniedziałek – sobota 7:00 – 16:00

Pobranie materiału do badań: płytki krwi metodą bezpośrednią oraz oporność osmotyczna erytrocytów:
poniedziałek – piątek 8:00 – 10:00

Pliki do pobrania:

Upoważnienie do odbioru wyników

Szczegółowy spis badań wykonywanych w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej.

 • Alergia
 • Białka
 • Biochemia kliniczna
 • Hematologia
 • Immunodiagnostyka
 • Ogólne
 • Toksykologia
 • Wirusologia

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik Badań – Analityka
Cennik Badań – Mikrobiologia

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych – przygotowanie dotyczy pacjentów ambulatoryjnych

 • Do pobrania materiału należy zgłosić się na czczo, po 10-12 godzinach od przyjęcia ostatniego posiłku.
 • Jeżeli badania powtarzane są wielokrotnie należy pobierać krew zawsze w tych samych warunkach (pora, dieta, leki).
 • Pacjent powinien być po spoczynku nocnym, wypoczęty i zachować zmniejszoną aktywność fizyczną, przed pobraniem oraz unikać stresu.
 • Zażywanie leków w dnu pobrania musi być ustalone z lekarzem. Jeżeli pacjent przyjmuje: zioła, suplementy diety lub inne środki farmakologiczne należy je zażyć po pobraniu krwi do badań.
 • Dieta stosowana przez pacjenta w dniu poprzedzającym badanie (poza nielicznymi przypadkami gdzie celowe jest stosowanie diety specjalnej) nie może różnić się od diety normalnej.
 • Próbki krwi powinny być pobierane przed wdrożeniem procedur diagnostyczno – terapeutycznych, które mogą interferować z wynikami badań.
 • Przy niektórych oznaczeniach muszą być spełnione szczególne warunki. Informacje dostępne w laboratorium oraz w linku poniżej.
 • W przypadku niemowląt i małych dzieci, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania – wyjątek stanowi badanie poziomu glukozy (na czczo).
Szczególne warunki pobrania materiału biologicznego do badań

.

ORGANIZACJA DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – laboratorium od 1993 roku świadczy usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, funkcjonuje w ramach struktury Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie. Od chwili rozpoczęcia działalności systematycznie poszerza zakres wykonywanych usług.

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej posiada zintegrowany laboratoryjny system informatyczny:
 • Umożliwia rejestrację zleceń przy użyciu skanera i systemu kodów kreskowych.
 • Laboratorium oferuje kontrahentom specjalne opracowane zlecenia, które ułatwiają obsługę pacjenta i przyspieszają pracę w laboratorium.
 • Komunikacja dwustronna na aparatach eliminuje błędy i skraca czas analizy.
 • Program umożliwia automatyczna i ręczna walidację wyników, co ma na celu szybkie i bezpieczne dostarczenie wiarygodnego wyniku.
 • Umożliwia prowadzenie Kontroli Jakości Badań
 • Archiwizuje dane poprzez tworzenie KSIĘGI LABORATORYJNEJ
 • Umożliwia wykonywanie rozliczeń ze zleceniodawcami
 • Kompatybilność z systemami komputerowymi szpitala, POZ, gabinetu
KONTROLA JAKOŚCI

DDL prowadzi wymaganą kontrolę jakości nadzorowaną przez diagnostów laboratoryjnych.

1. Program krajowy (cyklicznie, co roku):

ANALITYKA

a) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
– Powszechny Program kontroli parametrów biochemicznych, immunochemicznych, hematologicznych, koagulologicznych, markerów kardiologicznych i równowagi kwasowo-zasadowej
b) EQAhem-SOWA ocena mikroskopowa rozmazów krwi obwodowej i szpiku kostnego

MIKROBIOLOGIA

a) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO badania mikrobiologiczne w zakresie lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń

2. Program międzynarodowy (cyklicznie, co roku):

ANALITYKA

a) Labquality
– parametry toksykologiczne (alkohole, leki, narkotyki, kooksymetria), hematologicznych, koagulologii, analityka ogólna, parazytologia, immunologia, elektroforeza białek w surowicy, wirusologia, ocena mikroskopowa osadu moczu i parazytów w kale
b) RIQAS parametry biochemiczne i immunologiczne

MIKROBIOLOGIA

a) Sowa-MED Sprawdziany Labquality w zakresie identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń i diagnostyka infekcji
b) IfQ-Lubeck neuronalny profil paranowotworowy i diagnostyka infekcji

lightbox