Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w sprzęt i urządzenia szybkiej diagnostyki i terapii pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w sprzęt i urządzenia szybkiej diagnostyki i terapii pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia

Umowa nr DOI/FM/SMPL/85/MDSOR/2023/94/357

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w sprzęt i urządzenia szybkiej diagnostyki i terapii pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia”

Do konkursu przystąpiło 207 wnioskodawców, z czego wybrano 152 projekty.

Konkurs został ogłoszony 27 stycznia 2023 r. z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Maksymalna wartość dofinansowania jednego wniosku to 15 mln zł, a minimalna – 2 mln zł.

Dzięki tej inwestycji pacjenci już wkrótce odczują znaczną poprawę jakości leczenia, bezpieczeństwa i komfortu. Na SOR-ach sprzęt diagnostyczny i aparatura wspomagająca funkcje życiowe pacjenta są użytkowane przez całą dobę – często bez jakiejkolwiek przerwy, stąd szybko się eksploatują. Środki z Funduszu Medycznego w dużej mierze przeznaczone będą na nowoczesną i łatwą w użytkowaniu aparaturę. Trafią także na sprzęt przyspieszający diagnostykę, która skróci powrót do zdrowia, a często uratuje życie. Pacjenci dzięki tym środkom będą lepiej, szybciej i sprawniej obsługiwani i będą mieli dostęp do nowocześniejszej, bardziej dokładnej diagnostyki.

W przypadku naszego Szpitala kwota dofinasowania z Funduszu Medycznego to 14 747 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu, m.in. tomografu o wartości około 8 mln złotych, sprzętu RTG za około 2 mln złotych i aparaty USG: przewoźny i stacjonarny. Reszta środków zostanie przeznaczona na defibrylatory, respiratory i sprzęt niemedyczny.