Blisko 15 mln zł, w tym 10 mln zł środków unijnych kosztowała rozbudowa powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu św. Łukasza

Blisko 15 mln zł, w tym 10 mln zł środków unijnych kosztowała rozbudowa powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu św. Łukasza

Zgodnie z zapowiedziani pacjenci korzystają już z nowych funkcjonalnych pomieszczeń o wysokim standardzie, co zapewnia wyższy komfort i jakość wykonywanych świadczeń.

W rezultacie prac powstał Ośrodek Rehabilitacyjny z Oddziałem stacjonarnym, oddziałami dziennymi gdzie świadczone są usługi rehabilitacyjne, w tym rehabilitacja oddechowa, neurologiczna i ogólnoustrojowa.

W ramach inwestycji zakupiono również niezbędny nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny umożliwiający pełny zakres świadczonych usług m.in. wózki inwalidzkie samodzielnie napędzane przez chorego, łóżko do drenażu, stanowiska do tlenoterapii; kardiomonitory i pulsoksymetry; instalację przywoławczą w każdym pomieszczeniu; nebulizator; system do treningów monitorowanych; wyposażenie w sprzęt do treningów interwałowych.

Inwestycja dotyczy przebudowy części pomieszczeń I piętra budynku „A”, gdzie do tej pory był oddział łóżkowy Rehabilitacji oraz przebudowy części pomieszczeń II piętra budynku „B” szpitala, gdzie zlokalizowany był Dzienny Oddział Rehabilitacji z Zakładem Rehabilitacji.

Obydwie strefy połączyło nowe rozwiązanie komunikacyjne, pomiędzy budynkami powstała tzw. przewiązka bezpośrednio łącząca pomieszczenia ośrodka rehabilitacji.

Warto dodać, że Szpital św. Łukasza przyjmuje pacjentów nie tylko z terenu m. Tarnowa oraz powiatu, ale również z powiatów dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i terenów należących do woj. podkarpackiego tj.: Dębica, Mielec i Jasło. Łącznie jest to około 500 tys. mieszkańców.

Dzięki inwestycji zwiększyła się dostępność i jakość usług w zakresie zabiegów i technik dotychczas niestosowanych w szpitalu, a na które jak się okazuje jest zapotrzebowanie.

Powierzchnia objęta remontem to ponad 2tys. M2.

 

Projekt nr RPMP.14.01.00-12-0001/22 pn.”Poprawa dostępności jakości i efektywności rehabilitacji pocovidowej poprzez poszerzenie powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” dofinansowany ze środków w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FINANSOWANIE:

Budżet Województwa 510 000,00 zł

RPO 9 999 545,66 zł

Środki własne Szpitala 4 365 427,31 zł