Bezpłatne badania w kierunku wykrywania raka płuca – zarejestruj się

Bezpłatne badania w kierunku wykrywania raka płuca – zarejestruj się

W Szpitalu św. Łukasza rusza program badań w kierunku wykrywania raka płuca.

Rak płuc to niestety jeden z najczęstszych i najgorzej rokujących nowotworów złośliwych. Każdego roku w Polsce diagnozuje się ponad 22 000 nowych zachorowań. Częściej występuje u mężczyzn, chociaż wraz z rosnącą liczbą uzależnionych od nikotyny kobiet, zwłaszcza młodych, wzrasta też wśród nich zachorowalność na ten typ nowotworu.

Objawy raka płuc w przypadku wczesnego stadium zaawansowania choroby są z reguły niespecyficzne, dlatego nowotwór płuca diagnozowany jest najczęściej przypadkowo podczas wykonywania badania rentgenowskiego bądź tomografii komputerowej z zupełnie innych wskazań – mówi lekarz……

Wykrycie guza na wczesnym etapie zaawansowania daje nadzieję na wykonanie możliwie oszczędzającego zabiegu chirurgicznego i usunięcie raka płuca zanim choroba rozprzestrzeni się na inne narządy.

Oprócz profilaktyki raka płuca czyli zrezygnowania z palenia papierosów – kluczowe znaczenie odgrywa szybka diagnostyka i możliwe wczesne wykrycie choroby. Dlatego zapraszamy do skorzystania z tych badań osoby w grupie ryzyka – zachęca Dyrektor Szpitala Anna Czech

Program, który rusza w Szpitalu św. Łukasza polega na wykonywaniu bezpłatnych badań tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kierowane będą osoby kwalifikowane przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Z badań skorzystać mogą:

1) osoby w wieku 55–74 lata, które:

mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

2) osoby w wieku 50–74 lata, które:

mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji),

i

u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:

– z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,

– ekspozycja na radon,

– chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,

– osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
– chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Rejestracja pod numerem telefonu: 14 63 15 854, pon i śr w godzinach 15:00 – 19:00 (T2)