NAJNOWSZE OFERTY PRACY – dołącz do nas

   • Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni: TECHNIKA BHP / INSPEKTORA BHP

  Wymagania:
  wykształcenie spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w §4 pkt.2 ppkt. 2-3 (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) – min. technik bhp,
  – znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – umiejętność obsługi MS Office (znaczna część zadań jest wykonywana z udziałem Word, Excel, Power Point) oraz urządzeń biurowych (praca przy monitorze ekranowym),
  – zaangażowanie, odpowiedzialność, chęć pogłębiania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
  – umiejętność realizacji pracy indywidualnie i w zespole,
  – rozwinięte umiejętności: analitycznego myślenia, spostrzegawczości; współpracy z ludźmi na różnym poziomie struktury organizacyjnej.
  Mile widziane:
  – doświadczenia na stanowisku związanym z BHP,
  – aktualne szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Zakres obowiązków:
  Realizacja zadań z obszaru bhp wynikających z obowiązujących przepisów prawa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności
  – udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  – prowadzenie postępowań powypadkowych, analiza wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz opracowywanie działań korygujących,
  – prowadzenie szkoleń w zakresie bhp,
  – udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych, procedur, instrukcji dotyczących bhp,
  – prowadzenie wymaganej przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami dokumentacji w zakresie bhp,
  – inne zadania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704).

  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wymiar zatrudnienia – pełny etat, wynagrodzenie brutto od 3 500,00 zł do 4 000,00 zł.
  Praca od poniedziałku do piątku, od 07:00 do 14:35.
  Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: cv@lukasz.med.pl (w treści wiadomości proszę wpisać BHP)lub kontakt telefoniczny: 14 631 52 01 – Jarosław Mirek

  .

    • Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni:

  – Lekarzy specjalistów i lekarzy rezydentów w dziedzinie Radiologii chętnych do pracy w Dziale Diagnostyki Obrazowej tut. Szpitala. Szpital oferuje bardzo korzystne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

  – Lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedia i chirurgia ogólna do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

  – Lekarzy rezydentów w ramach szkolenia specjalizacyjnego oferując zatrudnienie w dziedzinie medycyny ratunkowej.

  – Lekarzy specjalistów i lekarzy rezydentów w dziedzinie Neurochirurgii chętnych do pracy w Klinice Neurochirurgii.

   

  Szpital oferuje bardzo korzystne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Piotrem Skrobiszem, tel. 14 631 56 05, e-mail: sekretariat@lukasz.med.pl

   

    •     Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni:

  Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni 7 lekarzy specjalistów i lekarzy rezydentów w dziedzinie Psychiatrii chętnych do pracy w Nowym Centrum Zdrowia Psychicznego typu A w wydziałach zamiejscowych powiat Tarnowski i powiat Dąbrowa Tarnowska w Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespole Leczenia Środowiskowego oraz w Oddziale Dziennym.

  Oferujemy bardzo korzystne warunki zatrudnienia, do ustalenia w trakcie indywidualnej rozmowy z Dyrekcją Szpitala.

  Zainteresowanych lekarzy prosimy o kontakt: tel. 14 631 56 05, e-mail: sekretariat@lukasz.med.pl.

  .

    •      Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni LEKARZY:

  1. Rezydentów, lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych lub nefrologii – do pracy lub pełnienia dyżurów w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ

  2. Lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub nefrologii – do pracy lub pełnienia dyżurów w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ.

  Szpital oferuje bardzo korzystne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Piotrem Skrobiszem, tel. 14 631 56 05, e-mail: sekretariat@lukasz.med.pl

  .

    •     Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni:

  Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni lekarza ze specjalizacją z onkologii klinicznej do pracy w Zakładzie i Radioterapii Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego zainteresowanego współpracą z radioterapeutami i rozwojem umiejętności wykorzystania radiochemioterapii w leczeniu chorych onkologicznych.

  Zakres obowiązków:
  – kwalifikacja chorych do leczenia skojarzonego,
  – prowadzenie leczenia chemicznego w warunkach stacjonarnych i dziennych,
  – prowadzenie Poradni Onkologicznej w Zakładzie Radioterapii.
  Oczekiwania:
  – specjalizacja z onkologii klinicznej,
  – doświadczenie na podobnym stanowisku,
  – język angielski w stopniu komunikatywnym.
  Oferujemy:
  – interesująca praca w doświadczonym zespole,
  – praca w zakładzie o ugruntowanej pozycji,
  – stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracy lub umowę cywilno – prawną,
  – satysfakcjonujące wynagrodzenie uwzględniające zaangażowanie w proces leczenia,
  – możliwość rozwoju zawodowego.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: kadry@lukasz.med.pl

  .

    •      Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni:

  Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni lekarzy rezydentów w ramach szkolenia specjalizacyjnego oferując zatrudnienie w dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia.
  Oferujemy bardzo korzystne warunki zatrudnienia, do ustalenia w trakcie indywidualnej rozmowy z Dyrekcją Szpitala.

  Zainteresowanych lekarzy prosimy o kontakt: tel. 14 631 56 05, e-mail: sekretariat@lukasz.med.pl.

  .

    •       Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni:

  Szpital zatrudni certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień lub osobę w trakcie certyfikowania lub instruktora terapii uzależnień do pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia.

  Warunki pracy, tj. forma i wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenie – do indywidualnego uzgodnienia. Mile widziane doświadczenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Ośrodka – mgr Jackiem Skrobotem tel. 14 63 15 284 oraz z Działem Kadr i Płac, tel. 14 63 15 204, e-mail: kadry@lukasz.med.pl

  .

    •       Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni LEKARZY:
    1. Lekarzy specjalistów i lekarzy rezydentów w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    2. Lekarzy specjalistów i lekarzy rezydentów w dziedzinie Psychiatrii chętnych do pracy w Oddziale Psychiatrii oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
    3. Lekarzy specjalistów i lekarzy rezydentów w dziedzinie Psychiatrii chętnych do pracy w Oddziale Dziennym Psychiatrii
    4. Lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie choroby wewnętrzne i chirurgia ogólna do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  Szpital Oferuje bardzo korzystne warunki zatrudnienia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Dyrektorem ds Lecznictwa lek. Piotrem Skrobiszem.

  Oferty prosimy składać osobiście, pisemnie na adres Szpitala lub drogą elektroniczną: kadry@lukasz.med.pl, hospital@lukasz.med.pl, sekretariat@lukasz.med.pl lub na adres epuap: SZPITAL_LUKASZ_TARNOW.
  Telefon kontaktowy: 14 63-15-605

  .

    •      Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni:

  Pielęgniarki i położne chętne do pracy w Szpitalnym Ośrodku d/s Zakażeń posiadające tytuł „specjalisty ds pielęgniarstwa epidemiologicznego” lub osoby będące w trakcie specjalizacji, które się zobowiążą do jej ukończenia.

  Osoby składające podania i posiadające tytuł specjalisty powinny spełniać wymagania Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. 234. 1570, art 15 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010 roku w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń Dz. U. 108. Poz.706.

  Oferty prosimy składać osobiście lub pisemnie na adres Szpitala lub drogą elektroniczną: kadry@lukasz.med.pl, hospital@lukasz.med.pl, sekretariat@lukasz.med.pl lub na adres epuap: SZPITAL_LUKASZ_TARNOW.
  .

  .

    •      Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zatrudni:

  1. DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO    do    Pracowni Mikrobiologii

  Wymagane aktualne prawo wykonywania zawodu.    Warunki pracy:  umowa o pracę, pełny etat.          Wynagrodzenie uwarunkowane stażem pracy.

  2. DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO    do    Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wymagane aktualne prawo wykonywania zawodu.    Warunki pracy:  umowa o pracę, pełny etat.

  3. TECHNIKÓW  RTG

  Warunki pracy, tj. forma i wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenie – do indywidualnego uzgodnienia. Mile widziane doświadczenie.

   

  Oferty należy kierować na adres:

  Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,
  33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a

  W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

  Kontakt:

  kadry@lukasz.med.pl
  tel. (14) 63-15-390
  tel. (14) 63-15-204

  Obowiązek Informacyjny – Dla kandydatów do pracy

  Obowiązek Informacyjny – Dla pracowników