Zakład Patomorfologii

Wypożyczenie preparatów histopatologicznych, cytologicznych i bloczków parafinowych
Wypożyczenie preparatów histopatologicznych, cytologicznych i bloczków parafinowych następuje po wypełnieniu i dostarczeniu wniosku dostępnego na stronie Szpitala (dokumenty do pobrania → Wniosek o wypożyczenie preparatów histopatologicznych, cytologicznych i bloczków parafinowych) oraz po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do Sekretariatu Zakładu Patomorfologii: numer telefonu 14 63 15 913.
Uzupełniony wniosek może zostać przesłany droga mailową: patomorfologia@lukasz.med.pl

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w godzinach pracy Zakładu Patomorfologii od 7:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku.
Po odbiór preparatów histopatologicznych, cytologicznych i bloczków parafinowych należy zgłaszać się do Sekretariatu Zakładu Patomorfologii osobiście lub przez osobę upoważnioną (dokumenty do pobrania → Upoważnienie do odbioru preparatu histopatologicznego), od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 14:00.