Dodatkowe usługi

USŁUGI MEDYCZNE I NIEMEDYCZNE

Zasoby mieszkaniowe

Wynajem mieszkań:

  • pokoje dobowe
  • wynajem długoterminowych

Kontakt do koordynatora:

  • tel. (14) 631-54-15
  • kom. 0604529485